Muhammad Rasyid Dauly Maw nanya kalaw pilot ada tnggi maksimum g??

08 October 2009 at 05:53 ·

Petugas Ilmuterbangdotkom berdasarkan peraturan, tidak ada tinggi minimum/maksimum untuk pilot.

08 October 2009 at 06:02